Mor na hranici

Varnsdorf je výběžkem ve Šluknovském výběžku, ze všech stran obklopený Německem. Proto místní včelaři před dvěma roky navázali užší kontakt s nejbližšími německými přáteli. Původním podnětem byl záměr lépe kontrolovat šíření varroózy, neboť Němci mají ke zdolávání této nákazy diametrálně rozdílný přístup. Nestačili jsme se ale divit, jak úzce se nás dotýká i problematika moru včelího plodu. V našem kraji ho nikdo nepamatuje, ale zdá se, že pár metrů za hranicí je celkem běžný. Vyvolává to v nás řadu otázek a pochybností. Veškeré sdílení informací přitom závisí jen na dobrých mezilidských vztazích. Legislativa je v tomto ohledu zcela bezzubá.

První ohnisko moru v naší těsné blízkosti vzniklo cca před třemi lety v obci Großschönau, která je sousední obcí s městem Varnsdorf. Němci tehdy vyhlásili tříkilometrové ochranné pásmo, do kterého by se nejspíš naše město vešlo celé i se svými dvěma stovkami včelstev nebýt toho, že leží za státní hranici. Tehdy ovšem ještě přeshraniční spolupráce nebyla navázána. Zatímco přítel v Großschönau pálil svá včelstva, my jsme dál včelařili, aniž bychom cokoliv věděli. Veterinář z německé veterinární správy (LÜVA) sdělil, že Německo nemá povinnost ohlašovat výskyt MVP sousedním státům, že veškeré přeshraniční sdílení informací v podstatě závisí jen na ochotě a dobrovolnosti.

Vznik nového ohniska byl laboratorně potvrzen koncem dubna tohoto roku v obci Ebersbach cca 1 km od české státní hranice. V těsné blízkosti leží město Jiříkov a nedaleko pak Rumburk. Díky nadstandardním vztahům jsme byli přizváni na včelařskou schůzi 11. května 2016, která se problematice věnovala. V obci Ebersbach chovají včelaři 34 včelstev na 7 stanovištích. Výskyt MVP byl detekován na 1 stanovišti na základě dobrovolného jarního vyšetření. V té době si včelař nevšimnul žádných klinických příznaků. Veterinář z LÜVA (Lebensmittelüberwachtungs- und Veterinäramt) vzápětí vyhlásil 1 km ochranné pásmo, ve kterém byly odebrány další vzorky pro laboratorní vyšetření. Na základě výsledků bude ochranné pásmo nejspíš rozšířeno na
3 km, jak je v Německu zvykem. Veškerá opatření jsou konzultována se starostou obce.

Přímo v ohnisku byla prozatím odhalena dvě včelstva, u kterých se projevily klinické příznaky. Ta byla posléze včetně úlů neprodyšně zabalena a předána hasičům ke spálení na bezpečném místě. V Německu je zakázáno do ohniska vstupovat komukoliv kromě majitele a úředních osob, aby nedocházelo k šíření spor, takže i likvidace je prováděna odborně. Na chovateli je, aby řádně vydesinfikoval veškeré vybavení. Pozitivní včelstva bez klinických příznaků byla po vyhladovění (2 až 3 dny ve sklepě) přemetena do čistých úlů na mezistěny. V rámci ochranného pásma pak budou během roku probíhat další kontrolní vyšetření, a to nejméně dvě v rozestupu minimálně osm týdnů. Z výše uvedeného vyplývá, že ozdravný proces je v Německu určován pro každé včelstvo individuálně. Včelstva s klinickými příznaky a pozitivním laboratorním vyšetřením jsou odsouzena k likvidaci. Pozitivní včelstva bez klinických příznaků jsou přesazena do čistých úlů a jsou dále sledovaná. Německý veterinář vyjádřil osobní nespokojenost s domácím systémem. Odškodnění za spálené včelstvo je prý v SRN 150,- Eur, za přemetené pak 80,- Eur, takže v rámci úspor peněz ze státní kasy je likvidováno jen to nejnutnější. Českých pět kilometrů ochranného pásma a kompletní likvidace ohniska mu naopak připadá smysluplnější. Nutno dodat, že recidivu u stanovišť ošetřených „po německu“ v Landkreis Görlitz ale nepamatoval.

Výskytu MVP je za našimi hranicemi věnována náležitá pozornost a opatření probíhají zcela organizovaně a systematicky. Prevence vedená formou osvěty je samozřejmostí a ani dobrovolná vyšetření nejsou výjimkou. Pokud se nákaza objeví, včelaři jednají zcela otevřeně a vzájemně spolupracují. Výskyt ohniska není ostudou jednotlivce nýbrž společnou výzvou, kterou je třeba efektivně řešit. Zástupce veterinární správy se schůze včelařů účastnil osobně. Připravil prezentaci, ve které sdělil všechny potřebné informace a představil itinerář opatření. Uvítal také přítomnost zástupců českých spolků a nabídl k dispozici kapacity německé laboratoře pro vyšetření českých vzorků. Přislíbil rovněž informování Krajské veterinární správy v Ústí nad Labem (cestou Görlitz – Berlín– Praha – Ústí nad Labem). O co zdlouhavější je evropská byrokracie, o to přímější cestu musíme k našim sousedům nacházet my sami.

mor na hranici

RNDr. Štěpánka Dlouhá, ing. Ladislav Dlouhý

4 thoughts on “Mor na hranici

  1. Jiří Matl says:

    Skvělé, díky moc! Cenné zejména proto, že chystáme jakousi synopsi metod užívaných u „sousedů“, abychom SVS dodali informace podporující naše návrhy na změny. Na posledním jednání na SVS např. byl zamítnut návrh MSVV znovu vrátit OP na 5 km. V návrhu jsou 3 km a prý se to bude takto zkoušet a pak vyhodnotí.
    Je to také argument pro nastavení fungujících modelů minimálně příhraniční spolupráce …
    J. Matl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *