Co stojí za rezistencí na fluvalinát?

Kleštík včelí (Varroa destructor) trápí včely medonosné (i jejich chovatele) téměř po celém světě. Z evolučního pohledu je vztah parazit-hostitel v tomto případě  velmi čerstvý. Včely nemají vyvinuté účinné obranné mechanismy a životní strategie Varroa je příliš agresivní, takže neošetřená včelstva zpravidla kolabují do třech let od napadení. Včelaři si oblíbili řadu preparátů a postupů, které kleštíky přímo hubí nebo alespoň brání jejich množení. Účinným přípravkem jsou pyrethroidy tau-fluvalinát (v ČR gabon) a flumethrin, které zvládnou zneškodnit až 98% foretických parazitů. V posledních letech však byly zaznamenány četné případy vzniku rezistence. Co za nimi stojí, nyní publikuje časopis PLoS ONE, který se poslední dobou problematice zdraví včel věnuje v míře nemalé.

Pyrethroidy jsou účinnými blokátory sodíkových kanálů. Ty se nacházejí na membránách buněk a zajišťují průchod kationtů sodíku skrz membránu. Tokem sodíkových iontů dovnitř nervových buněk na neuronech například dochází k depolarici a vzniku akčního potenciálu, který je nutný pro šíření nervových signálů. Už dřívější studie z Evropy ukázaly, že stačí záměna jediné aminokyseliny ve vazebném místě kanálu a kleštík se stává vůči pyrethroidům rezistentní. Nejčastěji je v tomto případě zmiňována substituce leucinu za valin na pozici 925. Obdobné problémy na stejné pozici působí i záměna za methionin či isoleucin, jak prokázal nynější výzkum z USA.  Známa je také celá řada dalších bodových mutací v kodónech pro aminokyseliny v blízkosti vazebného místa, které tuto odolnost dále upevňují.

V citované práci se zmíněné mutace vyskytovaly u 98% rezistentních kleštíků. I v populacích, které se s léčivem nikdy nesetkaly, byl však podíl takto geneticky vybavených jedinců cca 45%. Potenciál k rychlé selekci rezistentních parazitů je v takovém případě víc než vysoký. Autoři doporučují včelařům genetické vyšetření kleštíků před nasazením konkrétního přípravku. Příště nám možná doporučí strčit si nohu za hlavu.

González-Cabrera J, Rodríguez-Vargas S, Davies TGE, Field LM, Schmehl D, Ellis JD, et al. (2016) Novel Mutations in the Voltage-Gated Sodium Channel of Pyrethroid-Resistant Varroa destructor Populations from the Southeastern USA. PLoS ONE 11(5): e0155332. DOI:10.1371/journal.pone.0155332

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *