Propolis a včelí zdraví

Antibakteriální a antivirotické účinky propolisu jsou všeobecně známé, potvrzené řadou studií a lidé jich hojně využívají v tradičním i konvenčním léčitelství. Primární funkci ovšem propolis plní v hnízdě včel, kde jím včely zatmelují malé skuliny, netěsnosti a spáry. Slouží též k izolaci a likvidaci zdrojů bakteriálních infekcí, které včely nejsou schopny z hnízdní dutiny jinak odstranit (typicky mrtvolek myší, slimáků a jiné havěti). Včelaři přesto moc rádi nevidí, pokud včelstvo nadměrně tmelí a při selekci preferují včelstva, která tuto vlastnost nemají. Je to ale správně?

Propolis se skládá především z vosku a pryskyřice, kterou včely sbírají z pupenů stromů. Složení se může velmi lišit a to nejen krajově dle dostupnosti rostlin, ale též mezi jednotlivými včelstvy na jednom stanovišti. Typickým zdrojem pryskyřice je v našich končinách bříza, topol či osika, ale též jehličnany. Chemicky se jedná o velmi proměnlivou a složitou směs až tří stovek substancí, za  antibakteriální, antivirotické a fungicidní účinky  jsou ovšem nejspíš zodpovědné především obsažené flavonoidy.

Přestože účinkům propolisu na lidské zdraví byla věnována nemalá pozornost, překvapivě málo studií se zaměřuje na samotné včely. V nedávné době ale shodou okolností vyšly dvě práce, které tuto problematiku řeší. V první z nich autoři porovnávali účinky propolisu na původce moru včelího plodu (P. larvae). Přestože vzorky propolisu pocházely z různých zemí Evropy (z lesů Polska, Finska, Lotyšska a z ruské tajgy) a značně se lišily ve svém složení, všechny bez rozdílu inhibovaly růst bakterie P. larvae. Minimální účinná koncentrace se přitom pohybovala v rozmezí od 7,8 do 62,4 μg/mL, což je o řád až dva níže než u testovaných esenciálních olejů. Ukázalo se také, že bakteriostatické účinky nemají jen flavonoidy, ale rovněž další obsažené fenolické sloučeniny.

Druhá studie sledovala účinky propolisu na zdraví a vitalitu včel přímo v polních podmínkách. Zatímco první skupině včelstev byl propolis odebírán, druhé půlce byl naopak přidáván. Odebírání a přidávání probíhalo za pomoci přemísťování zatmelených sítěk na sběr propolisu z jedné skupiny včelstev do druhé. Včelstvům, jimž byl propolis odebírán, byl ještě navíc pravidelně jednou za týden seškrabáván z vnitřních prostor úlu. U všech včelstev byla sledována celková kondice, napadení roztočem Varroa destructor a titr viru deformovaných křídel (DWV) a viru pytlíčkovitého plodu (SBV). Nikterak se nepotvrdilo, že by přítomnost či nepřítomnost propolisu měla vliv na napadení kleštíkem a množství virových částic SBV, včelstva obíraná o tento produkt však vykazovala větší rozvoj DWV a celkově horší kondici. Není to ovšem poprvé, co praxe vedla k podobným závěrům. Likewise, Nicodemo a spol. v roce 2013 opublikovali studii prokazující lepší životaschopnost plodu a delší životnost létavek u včelstev selektovaných na produkci propolisu. Podobně i tým Marly Spivak v roce 2015 vydal studii naznačující, že v přítomnosti propolisu nejsou včely toliko nuceny investovat do vlastní imunity. Propolis prostě část práce odvede za humorální imunitní systém.

Až zas v podletí rozlámete stmelené rámky a ulepíte si včelařský oděv, nezoufejte, vašim včelám je to určitě ku prospěchu. A ještě něco, spoluautorka druhé citované studie, Sara Leonhardt, vstoupí 25. února na konferenci 5. Oberlausitzer Bienenfachtag v Ebersbachu. Tak se přijeďte podívat!

Isidorov VA, Buczek K, Zambrowski G, Miastkowski K, Swiecicka I (2017) In vitro study of the antimicrobial activity of European propolis against Paenibacillus larvae. Apidologie,DOI:10.1007/s13592-016-0485-z

Drescher N, Klein AM, Neumann P, Yañez O and Leonhardt SD (2017) Inside Honeybee Hives: Impact of Natural Propolis on the Ectoparasitic Mite Varroa destructor and Viruses. Insects 8(1), 15, DOI:10.3390/insects8010015

Nicodemo D, Malheiros EB, De Jong D, Nogueira Couto RH (2013) Increased brood viability and longer lifespan of honeybees selected for propolis production. Apidologie 45, 269–275.

Borba RS, Klyczek KK, Mogen KL, Spivak M (2015) Seasonal benefits of a natural propolis envelope to honey bee immunity and colony health. Journal of Experimental Biology 218, 3689–3699.

Poznámka k “Propolis a včelí zdraví

  1. Jana Bratanová says:

    Dobrý den
    propolis je uzasny
    ja si z toho delam masticky na kozni problemy i na bolest svalu a uzasny
    kouknete sem (odkaz odstraněn – spam) na co to jeste pomaha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *