Mutace zbarvení očí trubců

Jaké je to vidět svět žlutými brýlemi, ví dobře trubci, kteří se letos vyklubali v jednom z našich loňských oddělků. Jsou totiž nositeli mutace, při které přirozená černá pigmentace oka chybí a oči se jeví jako žluté. Netypické zbarvení očí je vzácné u dělnic a matek, ale u trubců se s ním lze čas od času setkat. Trubci se totiž líhnou z neoplozených vajíček, nesou tedy jedinou sadu chromozómů a mutace se u nich vždy projeví i navenek.

Foto: S. Rejhon

Z chovů včely medonosné je známa celá řada barevných variant od hnědočervené, přes růžovou a žlutou, až po bílou. Souhrnně jsou označovány jako mutace „chartreuse“, naše žlutá verze pak jako „chartreuse-limão“. Mutace se neprojevuje jen změnou barvy oka, ale též strukturálními změnami. Obvykle bývá poškozen krystalinní kužel jednoduchého očka (omatidia), skrze který proniká světlo k světločivným buňkám. Světločivné i pigmentové buňky obsahují méně pigmentu a dochází též k deformaci světločivného sloupku (rhabdomu). Snížené množství pigmentu a anatomické změny způsobují mutantům poškození zraku. Žlutoocí trubci často bloudí při návratu do úlu a stejně postižené matky se ze svých snubních proletů nevracejí vůbec.

Mutace chartreuse jsou recesivní mutace podléhající klasické mendelovské dědičnosti. Pokud je jejich nositelem trubec, projeví se vždy. U samiček je pozorujeme pouze v případě, kdy je jedinec homozygotní, tzn. podědil poškození po obou rodičích. V případě našeho oddělku se žluté zbarvení očí vyskytuje u poloviny trubců, druhá polovička má oči normální stejně jako matka a dělnice. Matka je tedy přenašečkou mutace – gen po jednom z rodičů má poškozený, druhou variantu (alelu) však standardní. Zbarvení očí jejích synů proto záleží na tom, kterou ze dvou možných variant zrovna podědí. Vzhledem k tomu, že všechny dělnice jsou zdravé, lze předpokládat, že se matka pářila pouze se zdravými trubci, jejichž geny projev poškozené alely u dcer vždy překryjí.

Genotyp a fenotyp jedinců v našem oddělku: Matka nese jednu poškozenou a jednu zdravou alelu, oči má tedy černé, neboť zdravá alela překryje projev té poškozené. Pářila se s normálními trubci. Polovina synů proto bude zdravá, polovina žlutooká. Dcery budou zdravé všechny, půlka však bude poškozený gen přenášet dál (v případě matek).

Děkujeme Standovi Rejhonovi, že se o žlutoočka tak s láskou stará a za poskytnutí fotografií!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *